Introducing BIRDS

Prefab rapportages in Power BI

Standaard Power BI voor Microsoft Dynamics NAV, AX D365 FO, BC en Exact Globe web

Rol simpel en snel alle essentiële rapportages uit

Waarom iets bouwen als je ook direct kunt starten? Alle essentiële rapporten vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central, FO, NAV, AX en Exact Globe zijn met BIRDS direct beschikbaar in Power BI. Het bouwen van een datawarehouse of Power BI-rapportages vergt veel expertise en opbouw van kennis. BIRDS is in enkele dagen operationeel.

Welke componenten vind je in BIRDS?

Direct na de implementatie heeft u de beschikking over een groot aantal rapportages in Power BI. Dat zijn:

•  Verkoop
•  Inkoop
•  Voorraad

•  Debiteuren
•  Crediteuren
•  Grootboek

De standaard content die BIRDS levert, is een vliegende start. Alle content die niet in de standaard verpakt is, kan alsnog worden geïntegreerd in BIRDS en zodoende dus ook in de Power BI rapportages binnen uw organisatie.

BIRDS in de praktijk

Hillstar heeft inmiddels ruim 250 bedrijven snel, flexibel en betrouwbaar inzicht in data uit Microsoft Dynamics NAV, AX, 365 Finance & Operations, Business Central en Exact Globe gegeven. Bij veel bedrijven horen we terug dat onder andere de jaarafsluiting nu versneld kan worden afgerond en dat voor de hele organisatie meer helderheid is over definities. Om een voorbeeld te geven ‘Wat is een verkoop?’. Tel je dan retouren mee of niet? BIRDS lost dit direct na implementatie op.

Meer Business Intelligence, Power BI & BIRDS