Anatomie van BIRDS

Hoe werkt BIRDS?

BIRDS bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen: De Datahub en de Content Library in Power BI. De meeste waarde voor de gebruiker zit in de Content Library. Hierbinnen wordt alle informatie aangeboden die beschikbaar is om op te rapporteren. De reden dat dit zo waardevol is, ligt in de Datahub. Daar wordt de data zodanig geprepareerd dat de hele organisatie altijd naar dezelfde gegevens in Power BI kijkt en er geen data verloren gaat die in het bronsysteem wordt overschreven.

BIRDS-Architectuur

De Content Library binnen BIRDS bestaat uit een aantal vaste rapportages in Power BI. Deze kunnen worden uitgebreid met maatwerkrapportages uit het standaard datamodel of verder worden verrijkt met aanvullende data uit het ERP-systeem of andere bronsystemen. Alles wordt veilig verwerkt en gestandaardiseerd voor integrale toepassing binnen uw organisatie.

Verkoop

In de standaard verkooprapportages vind je onder andere verkoopperformance op basis van omzet, marge, artikelen of artikelgroepen. Door te filteren op verkoper, marge, locatie, periode en bijvoorbeeld aantal houd je grip op je klant. Gebruik ze bijvoorbeeld om een verandering in koopgedrag te herkennen en de klant weer te activeren of om te bepalen hoe er gepresteerd wordt ten opzicht van het budget.

Inkoop

Hoe is de leverbetrouwbaarheid van leveranciers? Met de standaard inkooprapportages heb je direct inzicht in aantallen, kortingen, retouren, inkomende en uitgaande goederen. Daarnaast leveren de dashboards in Power BI een vooruitzicht op de out-of-stock goederen en ben je dus tijdig in staat in te kopen.

Voorraad

De voorraadrapportages bestaan uit diverse bladen die inzicht geven in de voorraadouderdom, -waarde, -transacties en bijvoorbeeld voorraadtransfers. Zo houd je gemakkelijk zicht op de volledige voorraad en ben je in staat snel te schakelen bij het overschrijden van limieten.

Debiteuren

De debiteurenrapportage in Power BI met BIRDS bestaat uit de meest benodigde inzichten in debiteuren. Ze geven je helder beeld bij gemiddelde betaaltermijnen, openstaande betalingen en verstreken termijnen in gewogen gemiddelden. Dit inzicht is per transactie, klant, periode en bedrijf te bekijken.

Crediteuren

Bekijk in een oogopslag uw crediteurenstand. De crediteurenrapportage laat u vanuit meerdere hoeken naar uw crediteurensaldo kijken. Bijvoorbeeld per leverancier, periode en locatie.

Grootboek

Houd grip op intercompany transacties, budgetten vs. actuals en klik door naar diepere detailniveau’s. Van accountniveau naar een specifieke transactie. De Grootboek rapportages in BIRDS geven een gedetailleerd beeld van de financiën binnen de hele organisatie. Winst en verlies, balans en trendanalyses zijn onderdeel van de standaard rapporten.

Additionele bronsystemen

Als de connectie tussen BIRDS en Microsoft Dynamics ERP of Exact Globe is gemaakt, kunnen we een grote diversiteit aan bronnen toevoegen. We sommen een aantal van de veel geïmplementeerde bronnen op.

Google Analytics

Urenregistratie

Warehouse Management

Fleet Management

Excel

Sharepoint

Webapps (API)

Legacy

HR in Power BI

Human Resources

IOT in Power BI

Internet of Things (IoT)

POS sytems

Point of Sales (POS)

Social Media

Social Media